HỌC BỔNG THẠC SỸ (TƯƠNG ĐƯƠNG 270 TRIỆU/ NĂM) – ĐẠI HỌC MASSEY

Đại học Massey là trường đại học cấp quốc gia của New Zealand, với khoảng 34.000 sinh viên tham gia học tập tại trường cũng như qua các chương trình trực tuyến. Hàng năm, trường tiếp nhận khoảng 4.000 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia đến học tập tại ba cơ sở chính làAuckland, Palmerston North và Wellington. Với quỹ học bổng lên đến ba triệu đô la, Đại học Massey có rất nhiều những chương trình học bổng dành cho mọi đối tượng sinh viên ghi danh vào trường. Talent Space xin giới thiệu tới các bạn sinh viên, các quý vị phụ huynh chương trình học bổng Thạc sỹ dành cho sinh viên quốc tế của trường.

Xem thêm:

1. Mục đích 

Học bổng được cấp với mục tiêu đẩy mạnh những nghiên cứu sau đại học tại Đại học Massey. Số lượng học bổng được trao mỗi năm không cố định và tùy thuộc vào ngân sách sẵn có.

2. Đối tượng

Học bổng dành cho những nghiên cứu sinh đã ghi danh hoặc đủ điều kiện ghi danh vào khóa Thạc sĩ với luận án nghiên cứu. Học bổng được xét dựa trên những hồ sơ có điểm Trung bình từ 7.5 trở lên (Hệ 9 điểm) tương đương với điểm trung bình khá  A- (Hệ điểm chữ)

3. Phí quốc tế

Nghiên cứu sinh nhận được học bổng sẽ giúp giảm đi một phần học phí của khóa học. Mức học phí dành cho nghiên cứu sinh quốc tế hiện nay khoàng từ 24.000 – 38.000 Đô la New Zealand tùy thuộc vào từng chương trình học.

4.Kỳ hạn

Học bổng sẽ được bảo lưu tại Đại học Massey tối đa là 12 tháng dành cho những nghiên cứu toàn thời gian.

5. Chương trình nghiên cứu

Các nghiên cứu sinh phải ghi danh vào chương trình chính quy của Đại học Massey và trong suốt kỳ học bổng nghiên cứu sinh phải bám sát chương trình nghiên cứu đã được duyệt bởi Giám đốc trung tâm học thuật Đại học Massey cho cấp độ Thạc sỹ, trừ khi có những qui định khác.

6. Giá trị 

Học bổng có trị giá 15,000 Đô la New Zealand. Trị giá của học bổng có thể được điều chỉnh tăng giảm để phù hợp với hoàn cảnh của mỗi ứng viên.

7. Học bổng hỗn hợp 

Bất kỳ học bổng hoặc một phần học bổng có thể khi kết hợp với các học bổng, giải thưởng khác có giá trị vượt quá 22.000 Đô la New Zealand mỗi năm. Học bổng thạc sỹ sẽ được điều chỉnh để tổng giá trị hỗ trợ của tất cả các hình thức này về mức 22.000 Đô la New Zealand.

8. Hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký cần gửi đến Bộ phận Nghiên cứu & Học bổng vào:

8.1.1.Tháng 07 cho kỳ học bổng 01 tháng 09 của năm đó

8.1.2.Tháng 10 cho kỳ học bổng 01 tháng 04 năm kế tiếp.

9. Sinh viên quốc tế

Nghiên cứu sinh quốc tế cần đăng ký với bộ phận tuyển sinh của Đại học Massey với một bộ hồ sơ độc lập.

Lưu ý: Hồ sơ học bổng không dược chấp nhận cho tới khi nghiên cứu sinh quốc tế đăng ký  với Bộ phận tuyển sinh và được cấp mã số nghiên cứu sinh tại Đại học Massey.

Talentspace tự hào với vai trò cung cấp những thông tin mới nhất, cập nhật mới nhất về chi phí du học, học bổng trường đại học Massey.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *